За магията и омагьосването

Всяко общество, всеки култ има своите магически ритуали, които са насочени за духовно израстване, за търсене на духовно просветление. Но много често се получава така, че съответните магически практики се използват и в ежедневния живот за разрешаване на проблеми с които не можем или не искаме да се справим сами, когато се чувстваме безсилни и не искаме да приемем изпитанията, поднесени ни от Госпожа Съдбата и търсим лесните пътища за справяне с проблемите.
Хората се обръщат към магията по въпроси, най-често свързани с парите и материалните ценности, за енергийно въздействие върху чувствата, успехите и здравето на околните си, на които завиждат, от които не са доволни или пък искат да ги пречупят, да ги накарат да мислят и да действат в зависимост собствените си желания, чувства и нагласи. Често гневните и разочаровани хора търсят отмъщение или искат отчаяно да въдворят любов към тях самите в сърце, което не е готово за това или пък искат да получат на всяка цена благата, които смятат че са им отнети несправедливо и дадени на незаслужаващ, според тях човек.
И омагьосаните хора биват споходени от лошо здраве, лош късмет и усещането за ненужна и прекомерна тежест. И не на последно място – мислите и емоциите им са много объркани, което води и до не съвсем адекватно поведение.
А тези, които са потърсили и платили ритуала? Тяхната съдба променя ли се към по-добро, освен първоначалното усещане за удовлетворение? Хората много рядко се сещат, че енергиите никога не вървят еднопосочно, те се въртят и
се завихрят и този, който е поръчал омагьосването често получава в отговор рефлексия от енергийното въздействие и този отговор никак не е приятен. И така се завърта един омагьосан кръг, от който излизането е много трудно. Точно по този начин се трупа така наречената „лоша“ карма, за която се плаща по най-болезнения възможен начин – със съдбата и здравето на най-близките и обичани хора, но в момент, когато поръчалия магията вече е забравил за това, неочаквано и изненадващо. И още – много е важно, ако някой е решил, че е жертва на омагьосване и поиска да върне жеста, той трябва да е абсолютно сигурен на кого и какво прави, защото в 99.99% от случаите става грешка и негативите удрят съвсем невинен човек.
От друга страна много хора се страхуват от омагьосване, без да имат реална причина за това. Често при усещането за непреодолими пречки в личния живот, по отношение на финансовата и материалната реализация, при сериозни емоционални или здравни проблеми те са убедени, че са жертва на магия. Но истината е друга – много малък процент от тези, които смятат, че са жертва на магия, наистина са такива.
Всички ние, всеки един човек е снабден по рождение от с добра защита и, само когато той сам позволи в тази защита да бъде направен пробив, става податлив за омагьосване. Тази врата може да бъде отворена и отвътре, образно казано. Тогава не е необходимо някой да поръча специален ритуал срещу него. Тогава човекът сам, със собствените си негативни мисли и нагласи успява да привлече в живота си точно това, от което се страхува и което иска да избегне. И от тук започва драмата. Човекът става податлив не само за всякакви волни или неволни, спонтанни или целенасочени енергийни въздействия, тогава той сам може да повика злото в живота си. Тоест – много е важно не само какво мислим, но и как го мислим. Защото когато един човек се чувства гневен и неудовлетворен, когато завижда или търси мъст, той способен е дори да попие чуждото зло, чуждата завист, болка и разочарование като свои. Именно тогава се случва авто-омагьосването. То се осъществява спонтанно, без участието на оператор и ритуал. Например, когато някой мрази работата и колегите си. Ако този човек става сутрин за работа с негативна нагласа и по пътя към работното си място в главата му се върти единствено мисълта, колко мрази работата и колегите си, колко се страхува от шефа си или от това да не бъде изгонен от работа, той привлича в живота си именно това, което  мрази или това, от което се страхува. По този начин този човек подлага на риск не само професионалната си реализация, но и здравето си. Тук трябва да обърна специално внимание на някои от нас – има хора които по-лесно от повечето могат да материализират мислите си за добро или зло. Те могат да материализират както мечтите и желанията си, отново за добро или зло, така и страховете си. Тези хора трябва да бъдат особено бдително как мислят, каква е емоционалната основа на мислите им.
Но както при всеки един проблем и в този случай има поне два благоприятни изхода. Но първо трябва да се постараем да осъзнаем проблема, да осъзнаем и да признаем сами пред себе си, че и ние самите имаме сериозен принос в тежката ситуация. Когато се появи сериозен проблем и ни завари неподготвени, е като да изгасне тока и да се озовем в тъмна стая. Вместо да обвиняваме този и онзи, че ни е дръпнал шалтера, е добре да се постараем сами да се ориентираме в новата ситуация. Ще е необходимо известно време на очите ни да се адаптират към тъмнината, за да можем да се ориентираме къде е вратата, къде са кибритът и свещите.
Ако наистина работите във враждебна емоционална среда, потърсете си друга работа. Но ако не промените нагласата си, има голяма вероятност отново да попаднете в същата обстановка. Една поговорка казва, че за да се промени светът около нас, самите ние трябва да се променим. Ако човекът започне да приема философски и без омраза ситуацията, тя непременно ще започне да се променя към по-добро.
Силно религиозните хора, които се уповават на Божията милост и справедливост имат сериозна допълнителна защита. Силните хора, които са уверени в себе си и в своите сили и качества, също имат защита, защото те знаят какво правят, как го правят и защо го правят. Ако сте погълнати от работата, проекта или любовта си и не обръщате внимание на завистта и недоброжелателството на околните си, вашата естествена защита, вашата положителна целенасоченост и самоувереност няма да позволят вихрещите се около вас енергии да ви навредят.
Добре, но какво да правят хората, които наистина са омагьосани? Те трябва да потърсят помощ, но не само за развалянето на магията, а и за изграждане на защита. Защото отслабената енергетика след изчистването може да бъде атакувана от първия срещнат случаен негатив. Тези хора трябва да си направят равносметка как и защо са позволили да бъдат омагьосани и да се постараят да си изградят адекватна защита. А тази защита никога не се основава на мисли и нагласи от рода на: този ми е виновен, онзи ми е напакостил, а пък трети и четвърти ме мразят и ми завиждат. Защото именно така пускаме демоните в себе си.
Няма бяла и черна магия – всички енергийни въздействия, били те осъзнато целенасочени, или не са магия, стъпила на Силата. Всяка наша мисъл, стремежите ни, любовта, страхът, омразата, завистта, гордостта и възгордяването са енергии, тоест Сила. А Силата сама по себе си е неутрална – наша е отговорността как и защо използваме тази Сила.

Ели Маринова.