РИТУАЛИТЕ

Ritualus – латински. Думата означава обреден, церемониален. Установен ред при извършване на обредни действия.
Ритуалите ни съпътстват през целия ни живот, всеки един ден, защото всяко нещо, извършвано по определен начин и в определено време по правило е ритуал. Чрез спазването на дадена система от ритуали ние се чувстваме по-ориентирани, по-спокойни и по-сигурни.  Така сутрешното кафе преди тръгване за работа е ритуал. Ритуал е и всяко сядане на масата с близките ни, с които споделяме храната си, а това ни обединява. Ритуал е и вечерното приготвяне за сън. Всичко това са обикновени, делнични ритуали, които структурират ежедневието ни и го правят по-сигурно и по-предвидимо. Но кръгът започва да се разширява, включвайки всеки един празник, който почитаме по определен начин с празнична трапеза и празничен обред.
Всъщност ритуалите са се появили още със събуждането на съзнанието на хората. Зависейки от милостта на природата, хората започнали да почитат природните стихии – огън, земя, въздух и вода, като започнали да им служат. Всяка сутрин те очаквали Слънцето да прогони тъмните и страшни сенки на нощта и така са започнали да го обожествяват, а от тук – да му се кланят, за да го омилостивят чрез определени действия. Обожествявали и различни извори, реки, дървета, камъни и прочие и започнали да разказват приказки за тях. Така се зародили митологиите.
В продължение на векове и хилядолетия, ритуалите започнали да се усложняват и да се специализират, включвайки различни символи. Появили се гадателите и заклинателите, след тях – шаманите, вещите хора и знахарите, вълшебниците и магьосниците, като тук не може да се говори за точна хронология. Различните опитности, които се опирали на утвърдените с времето ритуали и митове, се преливали една в друга, помагали си, за да се усъвършенстват. Накрая, от всичко това се зародили религиите, които също се опирали на митологиите на определените групи хора, обединени от начина си на живот, от своя бит и култура, от начина си на оцеляване. Сега и религиите, и различните гадателски и магически практики съществуват паралелно, обединени от традициите на различните народи.
Интересното е, че в митологиите по света се говори за едни и същи персонажи и събития, но по различен начин. Символите, които се използват често са много близки, дори идентични.
Така ритуалите, религиозни, етнографски и магически дали основа за пораждането на религиите по света, а те от своя страна се превърнали в официални религиозни институции. Но може би именно поради това, че религиите предлагали обединение и спасение, определени норми от правила за поведение и ясен и сигурен път за последователите си,  се утвърдили в обществата на хората. Винаги трябва да помним, че всеки свещенослужител на която и да е религия, всъщност е един добре обучен жрец, който води религиозните си служби и ритуали по един сигурен и професионален начин. Същото може да се каже и за гадателите и за всички, които се занимават с езотерика и окултизъм и, които са добре обучени и знаят какво правят, защото са избрали именно този път на духовно развитие.

Ели Маринова