Чакрите и енергийната система на човека

ЕНЕРГИЯ И ЕНЕРГИЙНИ КАНАЛИ

Жизнената енергия, която протича във всички нас и ни поддържа живи в йога се нарича Прана. Тя протича по фини енергийни канали – така наречените Нади. Думата „нанди“ буквално означава „поток“, „течение“ и в човешкото тяло има около 72 000 нанди. Но основните нанди са – Ида, ляв, лунен канал; Пингала, десен, слънчев канал и Сушумна, централен канал, който минава по гръбначния стълб и върху който са проектирани основните енергийни центрове, наречени „чакри“. Сушумна е и пътя на пробудената Кундалини – мощна духовна енергия, която лежи на дъното на таза, навита като змия.

По десния канал, наречен Пингала, протича слънчевата мъжка енергия, която, независимо от пола, ни прави активни и динамични като реагира на стимули и дразнители, идващи от вън. Тази енергия отговаря на симпатиковата нервна система на физическо ниво. Под нейно въздействие организмът се мобилизира. Израз на тази мобилизация са: ускорените сърдечна дейност и дишане, повишената температура, намалената активност на храносмилателната система, повишеното кръвното налягане, изострянето на сетивата, разширяването на бронхите и алвеолите в белите дробове, разширяването на зениците.

По Ида, левия, лунен канал, протича женската енергия, която ни дава творчески способности и интуиция. Енергията на Ида съответства на парасимпатиковата нервна система на физическо ниво. Под нейно въздействие организмът се успокоява с цел съхраняване на енергията. Израз на това успокояване са: забавянето на сърдечния ритъм и дишането, пониженото кръвно налягане свиването на малките бронхи в белите дробове, засилването на дейността на храносмилателния тракт, стесняването на зениците.

Потоците на енергия от Ида и Пингала са рефлекторни, неосъзнати, но при редовна практика на Йога техники, рефлекторното и неосъзнато може да стане осъзнато и контролируемо. Енергийните канали Ида и Пингала работят последователно. В определени части от денонощието едната енергия е по-активна от другата, тогава едната ноздра е по-проходима от другата. Когато лявата ноздра е по-проходима, влиянието на Ида Нади преобладава. Това се случва обикновено по време на сън и почивка. Когато по-проходима е дясната ноздра, водеща е Пингала Нади. Тогава сме по-енергични, умът е екстровертен и тялото генерира повече топлина. Обикновено водещата ноздра се променя приблизително на 2 часа.

Според йогийските практики във всеки от нас е заложено едновременно животинското, човешкото и божественото начало. Израз на тези начала е разбирането за 5-те човешки тела, наречени Коши, които съответстват на различните нива на нашето съществуване:

Аннамая – физическо тяло;
Пранамая – пранично, енергийно тяло;
Маномая – умствено и емоционално тяло;
Вигянамая – тяло на интелекта, интуицията и висшето познание;
Анандамая – тяло на блаженството.

Петте тела се проявяват и действат в различни измерения, като се поддържат от Прана, жизнената енергия. Тези тела се свързват чрез фините енергийни канали – Ида, Пингала и Сушумна.

ЧАКРИТЕ

Когато говорим за жизнената енергия, движението на Прана се управлява от чакрите, енергийните центрове на тялото. Думата „чакра“ буквално означава „колело“, „кръг“. Чакрите са центровете за взаимен обмен между физическото, астралното и другите човешки тела на по-високо ниво. Всяка чакра е и ключ, който привежда в действие определена степен на съзнанието. Чакрите символизират и различните нива на осъзнаване – от инстинктивното (Муладхара) към интуитивното (Аджна). Всъщност всяка точка, намираща се на съответния меридиан, използвана при иглотерапия и рефлексотерапия е чакра, която има име и позиция. В човешкото тяло броят на тези чакри е над 3000, но за основни са приети само 7 от тях – Муладхара – базисна; Свадхистана – сексуална; Манипура – пъпна; Анахата – сърдечна; Вишудхи – гърлена; Аджна – трето око и Сахасрара – коронна чакра. Чакрите не са разположени в плътното физическо тяло, а във финото енергийно, но те имат свои проекции и върху физическото тяло. Най-често използваме две техни проекции – отпред на тялото и по гръбнака, където местоположението им съвпада със специфични нервни центрове на гръбначния мозък.

КУНДАЛИНИ И ЧАКРИ

Висшето пробуждане на чакрите е известно като издигането на огнената змия, която живее във всеки от нас е и наричана Кундалини. Думата „кундалини“ в превод от санскрит означава „първичната сила“. Кундалини е естествената сила, първичната енергия присъща на всеки човек. В същото време Кундалини е космическата проява на висшата енергия на човешкото тяло наречена Махапрана. Кундалини се представя символично като змия, навита в основата на гръбначния стълб на човека, на нивото на Муладхара чакра. Именно посредством Кундалини се осъществява еволюционното развитие на всеки човек. Кундалини се активира още в момента на раждането, като интелектуалният капацитет на новия човек е в пряка зависимост от първоначалната активност на тази енергия. Когато Кундалини е напълно събудена и активирана тя ускорява осъзнаването на мисията ни в живота и ни помага да я осъществим.

Възгледите за анатомията и физиологията на енергийната система на човека се обособяват в две основни школи: Дао, която застъпва водещата роля на меридианите и Аюрведа на чакрите.

ЧАКРИТЕ

Цялостна система за опознаване и работа с чакрите е разработена в различните системи на Йога, при мудрите – йога на ръцете, арома- и цвето- терапията и пр. Независимо от различията, всички школи приемат, че основните чакри са 7 и са разположени по гръбначния стълб, като Сватхистана, Манипура, Анахата, Вишудхи и Аджна се отварят в предната и задна част на торса. Муладхара, базисната чакра се отваря само надолу, а Сахасрара, коронната – само нагоре. При вдишване чакрите се “отварят”, при издишване се “затварят”. Чакрите вибрират в определени честоти, като излъчват и светлинни вълни в спектъра на дъгата – от червено до виолетово.

Ако меридианите са каналите, по които протича енергията, то чакрите са акумулаторните батерии, които събират и разпращат натрупаната енергия към нуждаещите се органи. Всяка от чакрите е свързана с определен вид енергия, която пряко влияе на живота ни. Между събитията, идващи от околния свят и чакрите съществува динамична двупосочна връзка. Когато хармонията е нарушена, се появяват и проблеми, които ние наричаме енергийни. Тези проблеми имат и физически израз, тоест те се отразяват и на нашето здраве и поведение.

1. Муладхара, базисна, коренна чакра. Чакрата отговаря за инстинкта за оцеляване; чувството за безопасност, чувствителността сексуалността, отношението към собственото здраве; връзката с рода, родовите корени, вътрешните опори; Намира се в основата на гръбначния стълб, в областта между ануса и половия орган.
Този енергиен център символизира обективното съзнание, съзнанието във физическата, материалната вселена. На физическо ниво чакрата контролира инстинкта за оцеляване, нуждата от материална сигурност, желанието за основните материални блага, избора на професия. Физическата функция на този енергиен център е отделянето. Съответстващите органи са анус, тънко, дебело и право черво, ректум, мускулната система и мастната тъкан. Съответстващи са половите жлези – тестиси и яйчници.
Тази чакра ни помага да постигаме доверие, да налагаме собствената си воля. Това е първична жизнена енергия, физическата воля, волята за живот. Когато Муладхара чакра не е балансирана и хармонизирана с другите чакри има опасност от разхищения на материални блага или пък от твърде силно проявени материализъм и меркантилност, маниакалност или похот. Муладхара чакра може да бъде блокирана чувството за пресилен и неоправдан страх. Блокираното състояние се изразява в чувство за несигурност, в липса на физическа и душевна съпротивителна сила. Тогава животът се възприема като товар и мъка.

Цвят – червено – огнено, кърваво, алено червено. Червеното се свързва с физическото ниво и е носител на първопричината. То е инициаторът, създателят, новаторът.

Минерал – ахат, хематит, червен яспис, гранат, червен корал, рубин.

Елемент – земя.

Аромат – иланг-иланг, кедър, карамфил.

Сетиво – обоняние.

Мантра – ЛАМ.

2. Сватхистана, сакрална, сексуалната чакра. Тя е свързана с етерното тяло. Свадхистана е вторият енергиен център. Физическата проекция на тази чакра е областта над половите органи. Тя обуславя сетивното съзнание, въображението и потенциалната сексуална енергия. Чакрата е свързана с Луната и водната стихия. Тя има отношение към нашите първични инстинкти, личния и интимен живот, както и към родовата памет и продължаването на рода. Свадхистана отговаря и за желанието, въображението, халюцинациите, сетивността, нуждата от семейство и създаването на потомство. Тази чакра обуславя и способността ни да изпитваме наслада, стремежа ни към креативност; базисните емоции, взаимоотношенията и любовта между мъжа и жената, удоволствието и чувствеността; стремежът към господство; насилието, пристрастеността и пристрастията. Тази чакра развива в нас чувствителността, творческата енергия, въодушевлението, виталността. На физическо ниво Сватхистана чакра отговаря за надбъбречна жлеза, половите органи и жлези, лимфната система, менструалните течения при жените.
Хармонично активираната Сватхистана чакра предопределя голяма впечатлителност и богато въображение, както и дарбата да вербализираме възприятията си. Нехармоничното активиране на тази чакра може да предизвика умствени и емоционални смущения.
Сватхистана чакра може да бъде блокирана от чувството за вина. Блокираното състояние се изразява в неприемане, отблъскване или преувеличаване на сексуалността, проблеми в личния живот, сексуални смущения, трудно поддържане на дълготрайна връзка и също така невъзможност за създаване на поколение или пък липса на такова желание.

Елемент – вода.

Цвят – оранжев. Оранжевото означава баланс между физическата природа и интелекта.

Минерал – карнеол.

Аромат – портокал, иланг-иланг, сандалово дърво.

Сетиво – вкус.

Мантра – ВАМ.

Камъни – карнеол, лунен камък, селенит, опал.

3. Манипура чакра, Пъпна чакра, Слънчев сплит – Аз действам, Аз правя, имам право да действам. Тя символизира: астралното тяло, сътрудничеството, партньорството, самоуважението, отношението към властта и парите, представянето ни в социалната среда. Манипура чакра е трета по ред и представлява разширеното съзнание и желанието за мощ. Тя символизира раздвиженото съзнание и динамиката. Тази чакра е свързана с волята, егото, индивидуалността, самодисциплината и интелигентността. На физическо ниво тя координира храносмилателните процеси и дейността на органите разположени в коремната кухина – черен дроб, далак, стомах и тънки черва, панкреас.
Чрез Манипура чакра ние се учим да преработваме, тоест да осмисляме преживяванията, чувствата и емоциите си – любов и омраза, симпатии и антипатии, радост и разочарование. Да разгръщаме личността си.
Нехармоничното активиране на тази чакра предизвиква неуместна борба за власт и много физическа болка, болезнен страх от болката и смъртта. Манипура чакра може да бъде блокирана от чувството за срам. Нейното блокирано състояние се изразява в чувство за безпокойство, в липса на вътрешен баланс, в безконтролно упражняване на власт, дори в енергиен вампиризъм.

Цвят – жълт до златист. Жълтото носи енергията на интелекта, който разграничава човека от животинската му природа.

Сетиво – зрение.

Минерал – цитрин.

Елемент – огън.

Аромат – лимон.

Сетиво – зрение.

Мантра – РАМ.

Камъни: Тигрово око, кехлибар, цитрин, благороден топаз.

Аромат: Лавандула, розмарин, бергамот.

Войд

Областта, очертана около Манипура и Сватхистана чакри се нарича Войд и е с елемент вода. В него е заложен принципът на духовното водачество, на гуру. В много духовни традиции тази област е известна като “океанът на илюзиите”, който може да бъде прекосен единствено с помощта на духовен водач. Когато Кундалини бъде събудена и пресече Войд, принципът на духовното водачество се установява в самите нас. Това изчиства и хармонизира областта, помага ни да се освободим от лошите си навици, от грубите обвързаности и от всичко, което ни прави зависими по един или друг начин. Тогава ние ставаме господари на самите себе си.

Винаги, когато изберем да следваме някой фалшив гуру, който се интересува повече от парите, които може да спечели и от властта, която може да придобие върху нас и чрез нас, ние увреждаме собствения си Войд. Но след събуждането на Кундалини, когато постигнем себереализацията си, тогава всичко това може да бъде излекувано.

Разгледаните три чакри – Муладхара, Сватхистана и Манипура понякога биват наричани “животински” или “низши”, защото ги откриваме и при животните. Те имат отношение и отразяват по-скоро нашите инстинкти, нашата първична, земна, материална посоката на въртене на тези чакри е по часовниковата стрелка. Тяхната посока на въртене е по часовниковата стрелка.

 

4 Анахата, сърдечна чакра. Тя е разположена в областта на сърдечния сплит и е свързана с менталното, с психичното тяло. На физическо ниво Анахата чакра е свързана с тимуса и сърдечно-съдова система, с имунната и дихателната системи, сърцето и белите дробове. Тя символизира безусловната и съзнателната любов, емпатията, алтруизма и призванието; комплексните емоции, състраданието, предаността, приемането и отхвърлянето, искреността. Има връзка с менталното тяло, елемент въздух. Задачата на Анахата чакра е да ни помогне да постигнем и да развием разбирането за Божествена любов, за любовта съм света и хората, за съчувствието и съпричастието, за способността да се отдава и приема любов. Активирането на тази чакра събужда в нас поезията и творчеството. Тази чакра има отношение и към биологичния ни часовник, а при занимаващите се с ясновидство и магия се проявява и друга нейна функция, свързана с времето и работата с него.
Нехармоничното състояние на чакрата води до проблеми, които се отнасят до любовта и които се появяват в като раздяла, развод или смърт. Това състояние води и до смущения в ендокринната система и по-точно в тимуса. Анахата чакра може да бъде блокирана от чувството за непоносима мъка. Проблемите с нея винаги се отразяват в личния живот, като най-често се появява безчувственост или прекалена чувствителност и емоционална нестабилност. Възможно да се прояви и в болезнена привързаност. Ако тя бъде сериозно блокирана, можем да развием астма или различни сърдечни заболявания.

Именно през тази чакра двата потока – Космически и Земен, частично излизат навън, но балансът на енергиите не се губи, защото чакрата събира свободната енергия, разсеяна в околното пространство. Така се формира и външната енергийна обвивка на човека, аурата. Сърдечната чакра се приема за “център” на човешкото енергийно поле.
Анахата чакра е междинна. Муладхара, Сватхистана и Манипура са животински, понеже ги има и при животните и са свързани с животинските ни инстинкти, а Вишудхи, Аджна и Сахасрара чакри са духовни и се явяват фундамент на човешката душа.

Цветове – зелено, розово и златисто. Зеленото е цветът на природата и равновесието между множеството постоянно променящи се сили. Зеленото бележи средата между червения и виолетовия край па видимия спектър.

Минерал – изумруд, нефрит, розов кварц.

Аромат – евкалипт, розово масло.

Сетиво – допир, докосване.

Мантра – ЯМ.

5. Вишудхи, гърлена чакра. Това е чакрата на комуникацията, приятелството и дипломацията. Аз говоря, аз чувам, аз чувствам. Вишудхи чакра е разположена в основата на гърлото. На санскрит „Вишудхи“ означава „чист“. Вишудхи чакра се свързва с Ефирното, Духовното тяло, наречено на санскрит Атма шарир. Тя символизира чистото съзнание и креативност. Вишудхи чакра е символ на звука, сънуването и чистота. Активацията на тази чакра благоприятства развиването и разбирането на невербалното общуване. Тя контролира говора, слуха и дейността на гласните струни, фаринкса и хранопровода; щитовидна и паращитовидна жлези. Тя управлява изразяването, красноречието и усещането за съвършенство. С тази чакра са свързани всички необикновени дарби и способности. Резултатите от медитацията върху Вишудхи чакра са постигане на спокойствие, безпристрастие, приятен глас, събуждане на художественото вдъхновение, разбиране на тайния език на сънищата. Мисията на тази чакра е да се научим да развиваме идеите си, да развиваме творческия си потенциал, въображението и вдъхновението си, да се научим да общуваме правилно и пълноценно, да постигнем висш израз на собствения АЗ. Тя олицетворява нашите възгледи, възприятия идеи. Вишудхи чакра е посредник при приемането и предаването на информацията. Тази чакра действа заедно с 2-ра, Свадхистана чакра, като насърчава творческите способности и помага за реализацията им.
Вишудхи чакра може да бъде блокирана от лъжата. Блокираното състояние се изразява в демонстрация на фалшива ерудиция и осведоменост, в липса на чувствителност.

Мантра – ХАМ.

Сетиво – слух.

Цветове – светло синьо, сребристо, аквамарин.

Камъни: тюркоаз, халцедон, содалит и, евентуално – ангелит.

Аромати: Салвия, еквалипт, син кипарис.

6. Аджна, Трето око, Заповедна чакра, Вътрешно око; Око на мъдростта. Аджна чакра е разположена по средата на челото, в междувежието и представлява върховното умствено съзнание. Аджна чакра отговаря на Каузалното тяло, духовното ниво на аурата на човека. Това е чакра чакрата на прошката и състраданието. Тя ни помага да възприемаме директно невидимите светове, да ги „виждаме“, да ги „чуваме“, като в същото време се доверяваме на себе си и на собствените си възприятия и интуиция. Когато е хармонична, Аджна чакра дава умствено прозрение, самоконтрол, ясновидство, върховна интуиция и извън сетивно възприятие. На физическо ниво чакрата координира дейността на хипофизата, епифизата и като цяло – на мозъка. Така заедно с хипоталамуса тя регулира цялата ендокринна система на организма.
Аджна чакра олицетворява нашата мисия в живота, съзнанието, висшият интелект, интуицията, ясновиждането и ясночуването, прозренията, дълбокото вникване в същината на нещата. Нейната задача е да се научим да се възприемаме като творци, особено на собствената си съдба.
Чакрата може да бъде блокирана от безпочвените илюзии и лъжите. Блокирано състояние се изразява в неуместна демонстрация на сила, в опити за налагане на влияние чрез силата на мисълта, претовареност.

Сетиво – зрение.

Аромат: Мента, жасмин, лайка.

Цвят – тъмно, индигово синьо. Индигото дава духовното прозрение, дължащо се не толкова на вярата и упованието, както е при синьото, а по-скоро на здравата връзка с живота. Също така – жълто и виолетово.

Камъни: аметист, син сапфир, лапислазули.

Мантра – ОМ.

7. Сахасрара, коронна чакра, наречена още Хилядолистният лотос. Аз съм. Бог и аз сме едно. Чакрата олицетворява Божествената душа и чувството за космическа хармония, космическото съзнание. Сахасрара е последният от основните енергийни центрове. Тя е разположена над короната на главата. Тази чакра няма физическа проекция върху тялото. Тя има форма на конус и се намира в областта на фонтанелата. Сахасрара чакра е свързана с космическата енергия, тя обединява всички останали центрове и съответстващите им качества. Тя е последната еволюционна стъпка в човешкото познание.
Сахасрара чакра може да бъде блокирана от земните привързаности. Когато е блокирана, тя не се отваря за духовни истини. Блокажите в нея имат изключително сложна изява. Те могат да донесат сериозни сривове в здравето и живота като цяло, защото тази чакра има отношение и към кармата.

ЦВЕТОВЕ: виолетов, бял и златист.

КАМЪНИ: аметист и планински кристал.

АРОМАТ: лотос и тамян.

ЖЛЕЗИ: Хипофиза, епифиза.

Мантра- АУМ.

С това, съвсем на кратко, се изчерпва основната информация за енергийната система на човека.

Ели Маринова