[caption id="attachment_111" align="alignleft" width="136"] Caduceus[/caption] Змията е един от най-старите и най-сложните, многопосочни и многопластови символи. Тя може да символизира и мъжкото, и женското начало, и Слънчевия, и Лунния принцип, и освен това – същността, която се е самосъздала. Змията символизира и началото на разрухата и смъртта, и възкресението, защото като животно, тя сменя кожата си и се възражда. Змията, захапала опашката си се нарича Уроборос. Тогава тя олицетворява кръго...
Този символ е сравнително нов, защото подковаването на конете с железни подкови датира от около 14 века, въпреки че конят е първото опитомено от човека животно. Научно доказано е, че това се е случило 4 хиляди години пр. Хр., но дълго време човекът не е имал знания и технология за да може да се грижи за копитата на конете. Възможно е подковаването да се е появило много по-рано, защото има доста древни легенди за ковачи, но първите по-сигурни данни за подковаването на конете с железни подкови са...
Всяко нещо на този свят си има време и място за да се изрази и да бъде реализирано, ние просто трябва да търсим хармонията. Всички ние сме емоционални, социални и сексуални същества и при общуването на което и да е ниво обменяме енергии. Вампиризмът най-общо казано може да бъде дефиниран с липсата на хармония в този обмен. Ние сме позволили по някакъв начин някой да изсмуче енергията ни и той се е възползвал от това без да даде нищо в замяна. Често се случва жертвата дори да провокира злосторник...
Може би трябва да започна с това, какво представлява Книгата на промените. Тя е известна и като Канон на Промените или Чжоуска книга на Промените. В числото на Каноните, въведени от конфуцианците в Китай са включени още Книга на песните, Книга на Стиховете, Книга на Ритуалите и Книга на Царствата. Това е станало около четири хиляди години преди Христа. Тези книги станали задължителни за просветените китайци. По този начин Книгата на Промените била единствената окултна книга, задължителна за всич...