Всяко нещо на този свят си има време и място за да се изрази и да бъде реализирано, ние просто трябва да търсим хармонията. Всички ние сме емоционални, социални и сексуални същества и при общуването на което и да е ниво обменяме енергии. Вампиризмът най-общо казано може да бъде дефиниран с липсата на хармония в този обмен. Ние сме позволили по някакъв начин някой да изсмуче енергията ни и той се е възползвал от това без да даде нищо в замяна. Често се случва жертвата дори да провокира злосторник...
Може би трябва да започна с това, какво представлява Книгата на промените. Тя е известна и като Канон на Промените или Чжоуска книга на Промените. В числото на Каноните, въведени от конфуцианците в Китай са включени още Книга на песните, Книга на Стиховете, Книга на Ритуалите и Книга на Царствата. Това е станало около четири хиляди години преди Христа. Тези книги станали задължителни за просветените китайци. По този начин Книгата на Промените била единствената окултна книга, задължителна за всич...