„Credo videre“ - повярвай за да видиш. Човечеството в своето историческо развитие е доказало, че може с еднакво усърдие и фанатизъм да вярва във всичко, или да не вярва в нищо, да отхвърля всяка вяра, която не е подплатена с материални доказателства, което всъщност направо убива вярата, или да се вкопчва фанатично в това, в което е повярвало. И двете крайности са пагубни, защото ни заслепяват и ни карат да вършим неуместни и често много крайни неща. Вярата и стремежът към нея са идеални по...
Думата символ идва от гръцки език - „ σύμβoλoν“ и означава знак или рисунка, която представя в съкратен вид същността или значението на даден предмет, събитие или идея. Символите са навсякъде около нас. Те съпътстват човечеството отще от времето на събуждането на неговото съзнание. В началото, преди появата на писмеността, хората използвали символи, изрисувани или издълбани върху камък, за да илюстрират идеите си. Така с вековете се е оформила една стройна система от символи, к...
От зората на времето до днес всички се стремим и към материално благополучие, и към духовно израстване. Тези две начала са се преплели много тясно и в битието, и в съзнанието на всеки един от нас. Така градим отношенията, културата, бъдещето си. Вървим от миналото, от митовете и легендите за богове, герои и героични подвизи, към звездите в буквален и преносен смисъл. И навсякъде присъства златото – като благороден метал, като валута, като духовен символ. Във всички митологии, религии и духовни ...
[caption id="attachment_111" align="alignleft" width="136"] Caduceus[/caption] Змията е един от най-старите и най-сложните, многопосочни и многопластови символи. Тя може да символизира и мъжкото, и женското начало, и Слънчевия, и Лунния принцип, и освен това – същността, която се е самосъздала. Змията символизира и началото на разрухата и смъртта, и възкресението, защото като животно, тя сменя кожата си и се възражда. Змията, захапала опашката си се нарича Уроборос. Тогава тя олицетворява кръго...
Този символ е сравнително нов, защото подковаването на конете с железни подкови датира от около 14 века, въпреки че конят е първото опитомено от човека животно. Научно доказано е, че това се е случило 4 хиляди години пр. Хр., но дълго време човекът не е имал знания и технология за да може да се грижи за копитата на конете. Възможно е подковаването да се е появило много по-рано, защото има доста древни легенди за ковачи, но първите по-сигурни данни за подковаването на конете с железни подкови са...